Czym są sprężarki oraz jak działają?

Sprężarki to sprzęty, z którymi napotykamy się wielokrotnie. Są obecne w wielu zakładach industrialnych, oraz w każdym, przeciętnym domu! Wentylator, lodówka czy elektroluks… To jedynie drobne przykłady. Głównym zadaniem przeciętnej sprężarki jest intensyfikowanie ciśnienia gazów. Nieraz oczekiwany jest wynik wymuszenia przepływu medium. Mamy prawo także bez ograniczeń zmienić temperaturę i gęstość określonego czynnika. Jak widać, sprężarki są przyrządami zdolnymi do modyfikowania jednej odmiany energii w drugą. Na wlocie do zbiornika panuje ciśnienie niższe od atmosferycznego. Oznaczamy je ciśnieniem ssawnym. 

Wybrane medium zostaje zassane, a po pewnym czasie sprężone. Dzięki ciśnieniu tłocznemu, gaz wydostaje się na zewnątrz maszyny. Ciśnienie na wylocie musi posiadać o wiele większą wartość, aniżeli atmosferyczne. Inaczej medium nie oswobodzi się ze zbiornika. Wybitnie znaczącym elementem każdej sprężarki jest układ chłodzący. Sprężaniu gazów towarzyszą gigantyczne straty energii w postaci ciepła. Skutkiem tego niezbędna jest obecność chłodnicy. W przeciwnym wypadku, dojdzie do przegrzania sprzętu, a nawet jej zniszczenia! 

Opis technologiczny sprężarki

Misją sprężarki jest podwyższenie ciśnienia określonego gazu. Taki rezultat nazywamy sprężaniem. Gazy mają luźną budowę molekularną. W następstwie tego tak łatwo zmienić ich kształt oraz objętość. Wymaga to niemniej jednak gigantycznych nakładów energii. Stosuje się do celu pracę mechaniczną. Gaz pozostaje sprężony w szczelnym, zamkniętym zbiorniku. Tudzież wykorzystana do tego energia przekształca się w ciepło. Stąd obowiązująca obecność chłodnicy. Bez należytego systemu chłodzenia, sprężarka bardzo prędko uległaby uszkodzeniu. 

Do wnętrza sprężarki gaz pozostaje zassany. Tuż przy otworze dominuje ciśnienie ssawne, trochę niższe od atmosferycznego. Natomiast ciśnienie przy wyjściu ze zbiornika jest niezwykle duże. To właśnie dzięki temu czynnik jest prędko przetłaczany na zewnątrz. Oprócz zmiany ciśnienia, praca sprężarki wywołuje parę innych rezultatów. 

Zachodzi zmiana gęstości oraz temperatury czynnika. Cząsteczki gazu zostają wybitnie stłoczone. Natomiast za pomocą chłodnicy nadzorujemy uwalniane ciepło. 

Dopuszczalne jest też przymuszenie przepływu medium. Nawet domowy wentylator wzmaga ruch powietrza w wyznaczonym kierunku.

Zobacz także: pneumatyka