Badania termowizyjne – jak zapewniają bezpieczeństwo w różnych branżach i sektorach?


Badania termowizyjne stają się w ostatnich latach coraz bardziej popularne ze względu na swoje liczne zalety. Obrazy termiczne mogą być wykorzystywane w wielu zastosowaniach, takich jak przewidywanie trendów pogodowych, wykrywanie wycieków w budynkach, a nawet analiza stanów chorobowych, takich jak rak. Wykorzystanie termowizji pomaga nam podejmować trafniejsze decyzje dotyczące bezpieczeństwa.

Badania termowizyjne budynków można wykorzystać do kontroli budynków. Zapewniają one skuteczny, nieinwazyjny sposób wykrywania infiltracji powietrza i wilgoci, a także strat energii związanych z problemami z izolacją ścian lub dachów. Termowizja pozwala również inspektorom szybko ocenić obszary, w których mogą wystąpić problemy strukturalne związane z nierównomiernym ogrzewaniem lub chłodzeniem spowodowanym przez uszkodzone materiały, takie jak zgnilizna drewna spowodowana przez wodę lub korozja metalu spowodowana przez rdzewiejące gwoździe.

Obrazy termowizyjne dostarczają szczegółowych informacji o oknach i drzwiach, co pomaga zidentyfikować wszelkie nieszczelności wymagające naprawy. Technologia ta umożliwia właścicielom budynków i personelowi konserwatorskiemu podejmowanie bardziej świadomych decyzji o tym, jak najlepiej naprawić swoje nieruchomości, a jednocześnie zminimalizować koszty związane z niepotrzebną utratą energii.

Badania termowizyjne maszyn pozwalają wykryć i zdiagnozować usterki w systemach mechanicznych. Wykorzystuje się w nim kamery na podczerwień do pomiaru rozkładu temperatury w poszczególnych komponentach, na podstawie czego technicy mogą zidentyfikować potencjalne problemy. Prowadzi to do szybkiego zlokalizowania źródeł rozpraszania ciepła lub wycieków z maszyn bez konieczności bezpośredniego dostępu do wnętrza samego systemu. Ogranicza to przestoje związane z tradycyjnymi metodami, takimi jak ręczne kontrole, które wymagają demontażu i ponownego montażu części po zakończeniu prac naprawczych. Dane termowizyjne dostarczają dokładnych informacji o różnych właściwościach fizycznych, w tym o wartościach rezystancji izolacji i poziomach zmęczenia metalu. Wszystko to pomaga inżynierom podejmować świadome decyzje przy ocenie stanu maszyny.

Audyty termowizyjne: https://term-os.pl/