Kiedy wymagane jest pozwolenie na emisję do powietrza?

 Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, która polega m., in. na emitowaniu do powietrza gazów i pyłów z instalacji oraz obiektów przemysłowych negatywnie wpływających na środowisko, muszą mieć specjalne pozwolenia. Dotyczy to miejsc gdzie prowadzony jest chów lub hodowla zwierząt, przeładunek paliw, a także malarni, lakierni, czy spawalni.

Naliczanie opłat środowiskowych – czy warto wynająć specjalistów?

 Samodzielne naliczanie opłat przedstawiających korzystanie ze środowiska wzór nie zawsze jest prostym zadaniem. Niektórzy przedsiębiorcy nie mają czasu na dopilnowanie terminów, brakuje im odpowiedniego pracownika, który mógłby się podjąć tego zadania, albo też nie śledzą na bieżąco zmian w przepisach prawa dotyczących ochrony środowiska.

Naliczanie opłat środowiskowych – jak ułatwić sobie zadanie?

Obowiązek uiszczania opłat z tytułu korzystania ze środowiska mają przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu, osoby fizyczne korzystające ze środowiska w ustalony przez prawo sposób (np. hodowcy drobiu), a także podmioty, które zgodnie z przepisami mają osobowość prawną i korzystają ze środowiska, ale nie są przedsiębiorcami, a więc szkoły, urzędy, szpitale, itp.

Naliczanie opłat środowiskowych

 Według prawa obowiązek naliczania opłat za środowisko mają określone w ustawie podmioty, które z niego korzystają. Od przedsiębiorców, a także niektórych organizacji czy urzędów wymaga się ponadto, aby dostarczyły one sprawozdanie do urzędu marszałkowskiego zawierające informacje dotyczące korzystania ze środowiska oraz opłat naliczanych za dany rok kalendarzowy.

Kto podlega opłatom za korzystanie ze środowiska?

Obowiązek uiszczania opłat korzystania ze środowiska mają  przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne, które nie są przedsiębiorcą zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej (m. in. urzędy, szkoły, stowarzyszenia, fundacje, itp.), a także osoby fizyczne nie będące podmiotem gospodarczym, jeśli korzystają ze środowiska w sposób wymagający pozwolenia.