Gdy dach przecieka


Upływ czasu, czynniki atmosferyczne, niska jakość zastosowanych produktów może powodować uszkodzenie pokrycia dachowego, które znajduje się na danym budynku. W niektórych sytuacjach konieczna jest całkowita zmiana istniejącego pokrycia dachowego, ale często wystarczy dokonanie stosownej reperacji. Jeśli na połaci dachowej mamy położoną papę i nastąpiło jej uszkodzenie, swoje zastosowanie może znaleźć płynna membrana. Hydroizolacja dachów płaskich za pomocą płynnej membrany jest niezwykle skutecznym sposobem na to, aby bardzo szybko móc dokonać naprawy powierzchni dachu. Płynna membrana poliuretanowa jest materiałem, który nie tylko skutecznie uszczelnia dane pokrycie dachowe, ale równocześnie też nie wymaga tego, aby usuwać dotychczas istniejące. Tym samym nie ma potrzeby, aby dokonywać zrywania uszkodzonej papy dachowej.

Naprawa dachów płaskich przy użyciu płynnej membrany poliuretanowej staje się tym samym jednym z najczęściej wykorzystywanych współcześnie sposobów na ich reperację. Podstawową korzyścią z zastosowania tego materiału jest wysoka skuteczność działania, jak również i bardzo duża łatwość jej aplikacji. Do tego celu można wykorzystać zwykły wałek, pędzel, jak również można zastosować natryskowy sposób nałożenia tejże hydroizolacji. Tego rodzaju membranę izolacyjną można stosować zarówno w odniesieniu do reperowania starszych, uszkodzonych połaci dachowych, jak również i można ją zastosować w odniesieniu do całkiem nowych pokryć dachowych. Ma to sens jeśli zależy nam na dodatkowym uszczelnieniu dachu i zabezpieczeniu go przed ewentualnym uszkodzeniem, przed negatywnym działaniem różnych czynników atmosferycznych. Płynna membrana poliuretanowa to nowatorska metoda hydroizolacji dachów płaskich, aczkolwiek na pewno nie jedyna, jaka jest nam obecnie znana. Można tejże hydroizolacji dokonać za pomocą innych środków dostępnych na rynku, za pomocą środków bitumicznych i nie tylko tych bitumicznych. Najważniejsze jest to, aby wybrać najbardziej skuteczną w danym momencie metodę naprawy oraz uszczelnienia połaci dachu.

Naprawa dachów https://www.polwest.pl/