Kiedy wymagane jest pozwolenie na emisję do powietrza?


 Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, która polega
m., in. na emitowaniu do powietrza gazów i pyłów z instalacji oraz obiektów
przemysłowych negatywnie wpływających na środowisko, muszą mieć specjalne
pozwolenia. Dotyczy to miejsc gdzie prowadzony jest chów lub hodowla zwierząt,
przeładunek paliw, a także malarni, lakierni, czy spawalni.

 Zaniedbanie tego obowiązku może zakończyć się karą grzywny
lub ograniczenia wolności, dlatego warto zadbać o tę kwestię. Dobrym
rozwiązaniem może być zatrudnienie specjalistów, którzy zajmą się potrzebną
dokumentacją i przygotują prawidłowo skonstruowane
zgłoszenie emisyjnePrzedsiębiorcy rozpoczynający swoją działalność powinni też zadbać
o inne kwestie dotyczące ochrony środowiska – może okazać się, że potrzebne
będzie
ewidencja odpadów czy
inne wydawane przez organy administracji publiczne zezwolenia. Zaniedbanie tej
kwestii może zakończyć się przykrymi konsekwencjami, więc warto o tym pamiętać.