Kto podlega opłatom za korzystanie ze środowiska?


Obowiązek uiszczania opłat
korzystania ze środowiska mają
 przedsiębiorcy
prowadzący działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne, które nie są
przedsiębiorcą zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej (m. in.
urzędy, szkoły, stowarzyszenia, fundacje, itp.), a także osoby fizyczne nie będące
podmiotem gospodarczym, jeśli korzystają ze środowiska w sposób wymagający
pozwolenia.

 Naliczanie opłat środowiskowych to oczywiście obowiązek wymienionych wyżej podmiotów,
który wiąże się nie tylko z regulowaniem płatności, ale również
przygotowywaniem specjalnych ewidencji i innych dokumentów. Ponadto
przedsiębiorstwa i podmioty do tego zobowiązane muszą również dostarczyć sprawozdanie do urzędu marszałkowskiego.

 Nie każdy przedsiębiorca może
pozwolić sobie na zatrudnienie pracownika zajmującego się kwestią opłat za
korzystanie ze środowiska, i nie każdy ma czas na pilnowanie terminów. Takie osoby
mogą skorzystać z usług firm, dzięki którym
korzystanie ze środowiska wzór oraz inne dokumenty będą
uporządkowane.