Naliczanie opłat środowiskowych – czy warto wynająć specjalistów?


 Samodzielne naliczanie opłat
przedstawiających
korzystanie ze
środowiska wzór
nie zawsze jest prostym zadaniem. Niektórzy przedsiębiorcy
nie mają czasu na dopilnowanie terminów, brakuje im odpowiedniego pracownika,
który mógłby się podjąć tego zadania, albo też nie śledzą na bieżąco zmian w
przepisach prawa dotyczących ochrony środowiska.

 Określone przez prawo podmioty
(przedsiębiorcy, niektóre osoby prawne, a także podmioty nie będące przedsiębiorcami,
ale posiadające osobowość prawną) muszą sporządzać
karta ewidencji odpadów 
dotyczące ewidencji
korzystania ze środowiska i dostarczyć je terminowo do urzędu. Skorzystanie z
usług firmy zewnętrznej to gwarancja, że wszelkie dokumenty sporządzone będą z
aktualnie obowiązującym prawem oraz dostarczone do odpowiedniego urzędu na
czas.

 Ponadto tego typu firmy nie
tylko zajmują się dokumentacją z
  zakresu
ochrony środowiska, ale również dostarczają oprogramowanie, które znacznie
ułatwia zarządzanie informacjami dotyczącymi ochrony środowiska.