Kto podlega opłatom za korzystanie ze środowiska?

Obowiązek uiszczania opłat korzystania ze środowiska mają  przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne, które nie są przedsiębiorcą zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej (m. in. urzędy, szkoły, stowarzyszenia, fundacje, itp.), a także […] Continue Reading…