Jak wygląda wstęp do szkolenia BHP?

Nowa praca zawsze wywołuje u nas przynajmniej lekki stres. Nawet jeśli jest spełnieniem naszych wszystkich zawodowych marzeń, trochę się obawiamy, że nie poradzimy sobie w zupełnie nowym dla nas […] Continue Reading…

Kiedy wymagane jest pozwolenie na emisję do powietrza?

 Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, która polega m., in. na emitowaniu do powietrza gazów i pyłów z instalacji oraz obiektów przemysłowych negatywnie wpływających na środowisko, muszą mieć specjalne pozwolenia. Dotyczy to miejsc gdzie […] Continue Reading…

Naliczanie opłat środowiskowych – czy warto wynająć specjalistów?

 Samodzielne naliczanie opłat przedstawiających korzystanie ze środowiska wzór nie zawsze jest prostym zadaniem. Niektórzy przedsiębiorcy nie mają czasu na dopilnowanie terminów, brakuje im odpowiedniego pracownika, który mógłby się podjąć tego zadania, albo też […] Continue Reading…

Naliczanie opłat środowiskowych – jak ułatwić sobie zadanie?

Obowiązek uiszczania opłat z tytułu korzystania ze środowiska mają przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu, osoby fizyczne korzystające ze środowiska w ustalony przez prawo sposób (np. hodowcy drobiu), […] Continue Reading…

Naliczanie opłat środowiskowych

 Według prawa obowiązek naliczania opłat za środowisko mają określone w ustawie podmioty, które z niego korzystają. Od przedsiębiorców, a także niektórych organizacji czy urzędów wymaga się ponadto, aby dostarczyły one sprawozdanie do […] Continue Reading…

Kto podlega opłatom za korzystanie ze środowiska?

Obowiązek uiszczania opłat korzystania ze środowiska mają  przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne, które nie są przedsiębiorcą zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej (m. in. urzędy, szkoły, stowarzyszenia, fundacje, itp.), a także […] Continue Reading…